برج های دوقلوی پونک

کار فرما: اتحادیه مسکن فرهنگیان استان قزوین

نشانی: استان قزوین شهرک پونک- بلوار طالقانی جنب مخابرات

تاریخ:  ۱۳\۰۶\۹۱

مساحت ساخت زیر بنا: ۱۶۰۰۰۰ متر مربع

تیپ پروژه: مسکونی تجاری خدماتی

برنامه فیزیکی: شامل ۲طبقه پارکینگ به تعداد ۱۰۰۰عدد پارکینگ،۱ طبقه ورزشی- مهد کودک - کتابخانه- فروشگاه وتجاری- سالن های چند منظوره و۲۸ طبقه مسکونی به تعداد  ۹۰۶ واحد می باشد.