معماری،بازنمایی خویشتن در قالب حضور

معماری،بازنمایی خویشتن در قالب حضور
 با بیان:
دکتر علی اکبري
دکتر رحیم هاشم پور
مهندس سعید امیری

[حضور برای عموم آزاد]
⬅️رزرو رایگان
 http://aacenter.ir/public/coursetemp/reg?course=inter08

افتتاح سایت جدید

سایت جدید آرشی پارس افتتاح شد

اولین همایش آمایش سرزمین و توسعه البرز

جمعیت همیاری و موسسه البرز شناسی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز برگزار می کنند
اولين همايش آمايش سرزمين و توسعه استان البرز
زمان: اردیبهشت ماه سال
مکان: استان البرز، شهر کرج، جهانشهر،
بلوار ماهان روبروی استانداری، باشگاه میلاد